logo_si

ASIIN evalvacija

V novembru poteka na FFA končni del zunanje institucionalne evalvacije.

20. november 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Nejc Horvat, mag. farm., 18. 11. 2014

Nejc Horvat, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Vrednotenje lekarniške dejavnosti z vidika pacientov in stroke«.

11. november 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Emilija Arsovska, mag. farm., 13. 11. 2014

Emilija Arsovska, mag. farm., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Načrtovanje zaviralcev bakterijskih encimov D-alanil:D-alanin ligaze (DdIB) in ligaze MurD z uporabo NMR spektroskopije«.

06. november 2014 | Fakulteta

Osebna izkaznica

Aškerčeva cesta 7, p.p. 311, SI-1000 Ljubljana
http://www.ffa.uni-lj.si
Telefon: 01 47 69 500
Telefaks: 01 47 69 512
E-pošta: tajnistvo(at)ffa.uni-lj.si
ID DDV: SI 11690682
Matična št.: 1626973
TR: 01100-6030708089 pri Upravi za javna plačila (UJP)

Predstavitev

Podrobna predstavitev Fakultete za farmacijo.

Mediji o nas

Javne objave o zaposlenih na Fakulteti za farmacijo

Strokovno delo

Podrobnosti o strokovni dejavnosti, članstvih in mrežah, pri katerih sodeluje Fakulteta za farmacijo.