logo_si

DOBRODOŠLI NA INFORMATIVNIH DNEVIH FAKULTETE ZA FARMACIJO ZA 2. in 3. STOPNJO

7. maja in 17. junija 2015 bosta na Fakulteti za farmacijo potekala informativna dneva po naslednjem razporedu:

12. april 2015 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Simon Žurga, mag. farm., 17. 4. 2015

Simon Žurga, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Biokemijske lastnosti in delovanje ricinu B podobnega lektina iz gobe Macrolepiota procera«.

10. april 2015 | Fakulteta

Obvestilo prorektorja UL o delavnici za študente vseh študijskih programov

Delavnica bo v sredo 22. aprila 2015, med 9. in 17. uro, na UL FGG (Jamova cesta 2, v prvem nadstropju, v predavalnici P-I/3).

09. april 2015 | Fakulteta

Osebna izkaznica

Aškerčeva cesta 7, p.p. 311, SI-1000 Ljubljana
http://www.ffa.uni-lj.si
Telefon: 01 47 69 500
Telefaks: 01 47 69 512
E-pošta: tajnistvo(at)ffa.uni-lj.si
ID DDV: SI 11690682
Matična št.: 1626973
TR: 01100-6030708089 pri Upravi za javna plačila (UJP)

Predstavitev

Podrobna predstavitev Fakultete za farmacijo.

Mediji o nas

Javne objave o zaposlenih na Fakulteti za farmacijo

Strokovno delo

Podrobnosti o strokovni dejavnosti, članstvih in mrežah, pri katerih sodeluje Fakulteta za farmacijo.