logo_si

CIII-RS-1113-02-1819 - Central European Knowledge Alliance for Teaching, Learning & Research in Pharmaceutical Technology (CEKA PharmTech)

Katedra za farmacevtsko tehnologijo sodeluje v mreži CIII-RS-1113-02-1819 - Central European Knowledge Alliance for Teaching, Learning & Research in Pharmaceutical Technology (CEKA PharmTech). Nacionalni koordinator mreže je prof. dr. Stanko Srčič.