logo_si

EATRIS

Slovenija je postala 11. polnopravna članica družine EATRIS, nacionalna koordinatorka aktivnosti je prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, ki je bila tudi gonilna sila v procesu pridobivanja članstva. (http://www.eatris.eu/news/2016/4/slovenia-new-eatris-member.html)

Vključitev Slovenije v EATRIS je rezultat večletnih prizadevanja vodstva UL FFA in Vlad RS. UL FFA je leta 2009 vložila Izraz interesa za vključitev v velike Evropska infrastrukture. Sodelovanje v tem projektu je Vlada RS umestila med prednostne mednarodne projekte na področju raziskovalne infrastrukture, določene z Načrtom razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 (NRRI) (sklep Vlade RS št 63000-1/2011/4 z dne 28.4.2011). Sledil je Javni razpis MIZŠ, številne aktivnosti na različnih nivojih, krogi pogajanj s predstavniki Ministrstva in EATRIS-a. Decembra 2015 je Vlada RS izdala sklep, da Republika Slovenija v EATRIS-u sodeluje kot polnopravna članica, na podlagi katerega je Dr. Maja Brenčič Ministrica MIZŠ Predsednici UO EATRIS-a prof.dr. Marii Ferrantini posredovala Vlogo za članstvo.

Vključitev Slovenije v EATRIS bo omogočila nadgradnjo trenutnih raziskovalnih potencialov na področju aplikativnih raziskav na področju biomedicine in uveljavljanja konceptov prenosne, translacijske biomedicine, kar bo omogočilo hitrejše prilagajanje novim svetovnim trendom in doprineslo h konkurenčnosti slovenske farmacevtske industrije . Dostop do velike raziskovalne opreme bo slovenskim raziskovalcem omogočil doseganje vrhunskih rezultatov na področju farmacevtskih znanosti, klinične biomedicine, medicine in biotehnologije ter enakopravno vključevanje v mednarodne projekte.