logo_si

CEEPUS članstvo

 Članice mreže so, poleg naše fakultete, tudi:

·         Fakulteta za farmacijo in biokemijo, Univerza v Zagrebu, Hrvaška,

·         Fakulteta za farmacijo, Univerza v Sarajevu, BiH,

·         Fakulteta za farmacijo, Univerza v Beogradu, Srbija,

·         Inštitut za farmacevtske znanosti, Univerza v Grazu, Avstrija,

·         Medicinska fakulteta, Univerza v Pecsi, Madžarska,

·         Medicinska fakulteta Hradec Kralove, Univerza v Pragi, Češka,

·         Prva medicinska fakulteta, Univerza v Pragi, Češka.

 

Cilj mreže je vzpostaviti oziroma vzdrževati sodelovanje med članicami mreže, še posebej na področjih diagnostike in terapije bolezni s kompleksnim genetskim ozadjem, ki predstavljajo eno od večjih izzivov na področju medicine, s poudarkom na farmakogenomiki in personalizirani terapiji.