logo_si

UL FFA je partner na projektu IMI - ENABLE

Fakulteta za farmacijo je od 1. novembra 2018 partner na projektu IMI – ENABLE, pri katerem sodelujejo štiri mednarodne farmacevtske družbe (AstraZeneca, Basilea, Evotec in GlaxoSmithKline) ter 24 univerz, raziskovalnih inštitucij,  javnih ustanov in 15 majhnih in srednje velikih podjetij. Projekt spada v okvir IMI programa New Drugs for Bad Bugs (ND4BB). Namen projekta ENABLE je predklinični in zgodnji klinični razvoj novih potencialnih učinkovin z delovanjem proti Gram – negativnim bakterijam, ki zaradi pogoste resistence na obstoječe protibakterijske učinkovine predstavljajo velik terapevtski problem in izziv. Cilj projekta, ki je bil v decembru 2019 podaljšan do 31. januarja 2021, je razviti  tri spojine vodnice in  dva klinična kandidata ter najmanj z eno spojino začeti prvo fazo kliničnih testiranj.  Raziskovalna skupina Katedre za farmacevtsko kemijo UL FFA pod vodstvom prof. dr. Danijela Kiklja, v kateri sodelujejo tudi izr. prof. dr. Janez Ilaš, prof.dr. Lucija Peterlin Mašič, izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, izr. prof. dr. Anamarija Zega  in doc. dr. Nace Zidar,  v okviru ENABLE projekta raziskuje optimizacijo v skupini nedavno odkritih in s PCT patentno prijavo zaščitenih  ATP-kompetitivnih zaviralcev DNA giraze in topoizomeraze IV z močnim delovanjem proti bakterijam Acinetobacter baumannii in Pseudomonas aeruginosa do spojine vodnice.  Projekt ENABLE je na UL FFA omogočil zaposlitev štirih raziskovalcev (dr. Andrej Emanuel Cotman, dr. Davide Benedetto Tiz / dr. Štefan Možina, Federica Fulgheri, mag. farm in Daniela Secci, mag. farm,  vanj pa so vključeni tudi mladi raziskovalci Martina Durcik, mag. farm, Žiga Skok, mag. farm. in Maša Sterle, mag. farm . Poleg omenjenih na Vrije Universiteit  Amsterdam na raziskovalnem programu UL FFA v okviru projekta dela tudi dr. Guido Janssen. Odbor za upravljanje portfelja vsake tri mesece ocenjuje dosežen napredek in odloča o nadaljnjem financiranju partnerjev projekta ENABLE.