logo_si

Na UL FFA smo ob 60. letnici fakultete organizirali Fotografski natečaj na temo Raziskovalno življenje na fakulteti

Na natečaju Smo prejeli 49 fotografij. Po presoji tričlanske komisije je prvo mesto osvojila fotografija Kokristalizacija Fc fragmenta in peptidnega liganda (avtor Krištof Bozovičar), drugo mesto je osvojila fotografija Rast kristala 1 (avtor Mitja Pohlen) in tretje mesto fotografija Nanosteroid (avtorja Mitja Pohlen in Špela Zupančič). Avtorji najbolje ocenjenih fotografij bodo prejeli denarno nagrado.

Vsem, ki ste poslali fotografije, se iskreno zahvaljujemo.