logo_si

  
Preiskavo naročite tako, da preiskavo označite na naročilnici, ki jo dobite na spletni strani laboratorija LMD. Bolniku v vašem laboratoriju odvzamejo:

  • 3 ml venske krvi z dodatkom EDTA za analizo metabolitov azatioprina
  • 3ml venske krvi z dodatkom EDTA za določitev števila eritrocitov

V vašem laboratoriju določijo število eritrocitov takoj po odvzemu iz svežega vzorca krvi in podpisan laboratorijski izvid priložijo k vzorcu krvi za analizo metabolitov.

Transport vzorcev

3 ml krvi za analizo metabolitov azatioprina skupaj izvidom števila eritrocitov najpozneje naslednji dan zjutraj (!) pošljite v Laboratorij za molekularno diagnostiko, Aškerčeva 7, Ljubljana.

Priporočljivo je, da šofer ali vaš laboratorij predhodno obvesti LMD: kontaktna oseba je petra.ferkov@ffa.uni-lj.si, telefon 01 47 69 597 ali manja.cedilnik@ffa.uni-lj.si  telefon 01 47 69 597.

 

Vsa dodatna svetovanja glede odvzema bioloških vzorcev in njihovega transporta do laboratorija so dosegljiva na telefonski številki laboratorija.

Obratovalni čas: 9:00 – 15:00
Telefonska številka: +386 (0)1 47 69 597, +386 (0)1 47 69 500