logo_si

Asist. Žane Temova Rakuša, mag. farm.


Splošno
Življenjepis
Organizacijska enota: Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Delovno mesto: Mlada raziskovalka
 
KONTAKTNE INFORMACIJE
Službeni telefon: + 386 1 47 69 649
E-pošta: is.jl-inu.aff@asukar.avomet.enaz
Soba: 257
Govorilne ure: po dogovoru preko elektronske pošte