logo_si

Sodelavci

Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Ema Valentina Brovč, mag. farm.
Raziskovalec
moc.sitravon@civojas.anitnelav_ame

ema.valentina.brovc@ffa.uni-lj.si

Inštitut za
farmacijo
Maja Frelih, univ. dipl. kem.
Strokovni sodelavec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@hilerf.ajam Inštitut za
farmacijo
Asist. dr. Tanja Gmeiner, mag. farm., spec.
Raziskovalec
01 4769 659 is.jl-inu.aff@reniemg.ajnat Inštitut za
farmacijo
Asist. Helena Vrbanac, mag. farm.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@canabrv.aneleh Inštitut za
farmacijo
Dr. Maša Kandušer, univ. dipl. biol.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@resudnak.asam Inštitut za
farmacijo
Asist. Katja Glinšek, mag. mol. in funk. biol.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@kesnilg.ajtak Inštitut za
farmacijo
Klemen Kreft, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 520 is.jl-inu.aff@tferk.nemelk Inštitut za
farmacijo
Asist. Lidija Kovač, mag. farm.
Raziskovalec
01 5802 253 is.jl-inu.aff@cavok.ajidil Inštitut za
farmacijo
Asist. Nina Žigart, mag. farm.
Raziskovalec
01 5802 380 is.jl-inu.aff@tragiz.anin Inštitut za
farmacijo
Asist. Rebeka Jereb, mag. farm.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@berej.akeber Inštitut za
farmacijo