logo_si

Obvestila

Obdobje:

Zagovor doktorske disertacije, Jan Fabris, univ. dipl. kem., 4. 7. 2014

Jan Fabris, univ. dipl. kem., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Sinteza nekaterih super-statinov in študija tridimenzionalne strukture njihovih analogov s pomočjo jedrske magnetne resonance«.

26. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Marko Štefanič, mag. farm., 1. 7. 2014

Marko Štefanič, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Pomen kinetike prehoda gastrorezistentnih pelet skozi želodec v stanju na tešče za vrednotenje in vitro sproščanja ter in vitro/in vivo korelacijo«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, mag. Polona Žigon, univ. dipl. mikrobiol., 1. 7. 2014

Mag. Polona Žigon, univ. dipl. mikrobiol., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Vezava antiprotrombinskih protiteles v in vitro in ex vivo modelih ter njihova klinična uporabnost pri bolnikih z avtoimunskimi boleznimi«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Anja Fic, mag. farm., 3. 7. 2014

Anja Fic, mag. farm., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »In vitro molekularni mehanizmi delovanja bisfenola A in njegovih analogov v hormonsko odzivnih celicah«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Matej Repič, mag. farm., 2. 7. 2014

Matej Repič, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Računalniško modeliranje katalitičnega mehanizma in zaviranje monoamin-oksidaze«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Žiga Hodnik, mag. farm., 30. 6. 2014

Žiga Hodnik, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Načrtovanje, sinteza in vrednotenje analogov bioaktivnih spojin iz morskih spužev rodov Agelas in Theonella«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Martin Banovec, mag. farm., 3. 7. 2014

Martin Banovec, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Vpliv sestave filmske obloge na njene mehanske lastnosti in adhezijo na tabletna jedra«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Jože Kastelic, mag. farm., 27. 6. 2014

Jože Kastelic, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Priprava, karakterizacija in določevanje fizikalno-kemijskih lastnosti kokristalov flukonazola s karboksilnimi kislinami«.

22. junij 2014 | Fakulteta

Vabilo na javno predavanje, izr. prof. dr. Saša Baumgartner

Obveščamo vas, da bo imela izr. prof. dr. Saša Baumgartner, pred izvolitvijo v naziv redne profesorice, javno predavanje z naslovom »Proučevanje vpliva lastnosti polimerov na obnašanje farmacevtskih oblik – nikoli dokončana zgodba«, ki bo v sredo, 18.6.2014, ob 15. uri, v predavalnici P1.

10. junij 2014 | Fakulteta

Strokovno izobraževanje s področja farmacije Biološka zdravila I

10., 11. in 17. junija se bo na Fakulteti za farmacijo odvijalo strokovno izobraževanje s področja farmacije, na katerem bomo letos govorili o bioloških zdravilih.

05. junij 2014 | Fakulteta