logo_si

Raziskovalna oprema

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska Dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Ultra)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Nano ZS, Malvern, Velika Britanija)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, ICAZ

Granulator 4M8Trix

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Mini oblagalnik za tablete GMPC

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Modularni reometer (Anton Paar, Physica MCR 301)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, ICAZ

Sistem za elektrostatsko sukanje nanovlaken

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Ultra centrifuga WX

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Petra Kocbek, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS