logo_si

Raziskovalna oprema

Čitalec mikrotitrskih plošč (SINERGY H4) in robot za pipetiranje (PRECISION XS)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Martina Hrast, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, ICAZ

Denaturacijski HPLC

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janja Marc, mag. farm., spec. med. biokem.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS

Fluorescenčni pretočni citometer

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janko Kos, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko biologijo, ARRS

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska Dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Ultra)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Nano ZS, Malvern, Velika Britanija)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, ICAZ

Genetski analizator

Kontaktna oseba: Doc. dr. Alenka Šmid, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS

Granulator 4M8Trix

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Izotermni titracijski kalorimeter (ITC) TA Instruments (Nano ITC)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, ICAZ

Kromatografski sistem AKTAexplorer 10 S

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko biologijo, ARRS

Masni spektrometer (MS)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS