logo_si

Raziskovalna oprema

Čitalec mikrotitrskih plošč (SINERGY H4) in robot za pipetiranje (PRECISION XS)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Martina Hrast, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, ICAZ

Izotermni titracijski kalorimeter (ITC) TA Instruments (Nano ITC)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, ICAZ

Masni spektrometer (MS)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS

NMR spektrofotometer visoke ločljivosti (BRUKER AVANCE III 400 MHz NMR)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Anamarija Zega, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, ICAZ

Sistem za tekočinsko kromatografijo z masnim analizatorjem (LC-MS)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, ICAZ