logo_si

Sistem za tekočinsko kromatografijo z masnim analizatorjem (LC-MS)

Kontakt:

Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Aparat za identifikacijo in kvantifikacijo učinkovin, sinteznih produktov, naravnih spojin, peptidov in metabolitov zdravilnih učinkovin v kompleksnih vzorcih Specifikacije masnega spektrometra Thermo Orbitrap: 1. Model: Exactive™ Plus Orbitrap Mass Spectrometer vrsta masnega detektorja: Orbitrap območje merjenja m/z: 50-6000 m/z - masna ločljivost: 140 000 FWHM - točnost mase: : < 1 ppm z interno kalibracijo, < 3 ppm z eksterno kalibracijo, Ionski izvori: - ESI (Electrospray Ionization) ionski izvor - APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization) ionski izvor

Opis aparature:

Aparat za identifikacijo in kvantifikacijo učinkovin, sinteznih produktov, naravnih spojin, peptidov in metabolitov zdravilnih učinkovin v kompleksnih vzorcih.

Cenik

Cena uporabe  znaša 73,46€/uro.ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.