logo_si

NMR spektrofotometer visoke ločljivosti (BRUKER AVANCE III 400 MHz NMR)

Kontakt:

Izr. prof. dr. Anamarija Zega, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Dostop je možen po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

Na FFA razpolagamo z BRUKER AVANCE III 400 MHz NMR spektrometrom z naslednjimi lastnostmi: magnet - 400 MHz/54 mm UltraShield Plus, 2 merilni sondi 5 mm BBFOplus in 5 mm BBI ter avtomatski menjalec vzorcev (16 mest) SampleXpress Lite. Njegovi glavni lastnosti sta hitrost meritev in avtomatizacija, ki omogoča samodejno delovanje v daljšem časovnem obdobju (npr. 2 dni). NMR (nuklearna (jedrska) magnetna resonanca) je spektroskopska tehnika, ki nam omogoča vpogled v strukturo spojin. Na osnovi izmerjenih spektrov lahko določimo ali potrdimo strukturo spojin, njihovo prostorsko obliko spojin, merimo hitrosti kemijskih pretvorb in opazujemo interakcije majhnih molekul z makromolekulami.

Opis aparature:

NMR (nuklearna (jedrska) magnetna resonanca) je spektroskopska tehnika, ki nam omogoča vpogled v strukturo spojin. Na osnovi izmerjenih spektrov lahko določimo kemijsko strukturo in konformacijo spojin, merimo hitrost kemijskih pretvorb in opazujemo medmolekulske interakcije.

Spektrometer je opremljen z:
• 5 mm BBFO plus merilno glavo z Z-gradientno tuljavo
• 5 mm BBI merilno glavo z Z-gradientno tuljavo
• VT enoto s hladilnikom pogonskega plina
• avtomatskim menjalcem vzorcev SampleXpress Lite (16 mest)

Uporaba na področju analize zdravil:
• kvalitativno in kvantitativno določanje produktov kemijske sinteze
• študije dinamičnih ravnotežij (npr. študije tavtomerij)
• študije medmolekulskih interakcij(npr. med ligandom in tarčno makromolekulo)
• identifikacija in kvantitativno določanje nečistot

Cenik:
Cena uporabe  znaša 50,82 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.