logo_si

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska Dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Ultra)

Kontakt:

Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana. Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Zetasizer Ultra (Malvern Panalytical) je naprava, ki omogoča meritve velikosti delcev (1 nm to 10 m), naboja delcev (zeta potencial) in koncentracije delcev. Tehnologija MADLS (Multi-Angle Dynamic Light Scattering) omogoča natančnejšo določitev porazdelitve velikosti delcev, poleg tega pa omogoča tudi določitev koncentracije delcev. Naprava se uporablja za karakterizacijo formulacij s proteini in nanodostavnih sistemov.

Opis aparature:

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska Dopplerjeva elektroforeza Zetasizer Ultra

Cena uporabe

Cena uporabe  znaša 59 €/uro.
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost. 

ARRS_logo