logo_si

Sistem za elektrostatsko sukanje nanovlaken

Kontakt:

Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Naprava je namenjena izvedbi elektrosktatskega razprševanja mikrodelcev in nanodelcev ter za elektrostatsko sukanje nanovlaken. Med delovanjem je procesni prostor zaprt, aktivno prezračevanje pa omogoča varno delo z organskimi topili. Naprava ima modul za kondicioniranje zraka, ki omogoča nadzorovanje temperature (17-45°C) in relativne vlažnosti (25-75%) procesnega zraka. Medprocesni videonadzorni sistem omogoča optimizacijo procesa elektrostatskega razprševanja, Naprava omogoča zajem slike in procesnih podatkov na zunanji računalnik. Posebni modul omogoča razprševanje skozi več šob naenkrat.

Opis aparature:

Cenik:

Cena uporabe  znaša 35,25 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.