logo_si

Modularni reometer (Anton Paar, Physica MCR 301)

Kontakt:

Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Za določanje viskoznosti tekočih in poltrdnih dostavnih sistemov in s tem povezanega preverjanja stabilnosti. Tem sistemom določamo tudi plastične in elastične lastnosti s pomočjo oscilacijske reometrije in tako razlagamo njihovo obnašanje (npr pri aplikaciji krem, mazil). Reološke lastnosti določamo tudi na medfazah predvsem v primeru, ko je njihova karakterizacija pomembna za razumevanje nekega proces (npr. elektrostatskega sukanja za izdelavo nanovlaken) ali za vrednotenje stabilnosti (določanje stabilnosti emulzij). Naprava s polarizacijskim mikroskopom omogoča tudi opazovanje struktur tekočih kristalov in njihovo obnašanje v času reološkega vrednotenja. Napravo pa lahko uporabljamo tudi kot 'texture analyzer', saj lahko merimo odpornost obloge pelet v odvisnosti od aplicirane sile.

Opis aparature:

Reometer Anton Paar, Physica MCR 301 omogoča kvantitativno vrednotenje reoloških parametrov tekočih in poltrdnih sistemov. Opremljen je z različnimi moduli, ki omogočajo meritve reoloških lastnosti na medfazah, analizo teksture, vrednotenje nizkoviskoznih tekočin, nastavitev polarizacijskega mikroskopa ipd.

Reometer odlikuje:
• temperaturno območje od - 40 do 200°C
• modularni način izvajanja meritev
• možnost rotacijskih ali oscilacijskih načinov meritev

Uporaba na področju analize zdravil:
• določanje reoloških lastnosti in posredno vrednotenje notranje strukture tekočih in poltrdnih sistemov tekom razvoja ali v okviru testov stabilnosti
• posnemanje različnih tehnoloških procesov in spremljanje relevantnih reoloških parametrov
• študije visokoelastičnih lastnosti hidrogelov in korelacija s sproščanjem učinkovine iz hidrofilnih ogrodnih tablet
• proučevanje premreževanja polimernih raztopin
• idr.

Cenik:

Cena uporabe  znaša 36,89 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.