logo_si

Tekočinski kromatograf z masnim detektorjem

Kontakt:

Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Dostop je možen po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

Aparat za analizo malih molekul v kompleksnih bioloških vzorcih

Opis aparature:

Cenik:

Cena uporabe  znaša 51,64 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.