logo_si

Raziskovalna oprema

Masni spektrometer (MS)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS

Mikroskopski sistem za biološko vrednotenje učinkovin

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janko Kos, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko biologijo, ARRS

Mini oblagalnik za tablete GMPC

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Modularni reometer (Anton Paar, Physica MCR 301)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, ICAZ

Namizni pretočni citometer

Kontaktna oseba: Doc. dr. Martina Gobec, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS

NMR spektrofotometer visoke ločljivosti (BRUKER AVANCE III 400 MHz NMR)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Anamarija Zega, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, ICAZ

PCR sistem za kvantifikacijo in analizo nukleinskih kislin v realnem času

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janja Marc, mag. farm., spec. med. biokem.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS

Pretočni citometer s sočasnim zajemanjem slike

Kontaktna oseba: Doc. dr. Martina Gobec, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS

Pretočni sistem za testiranje sproščanja (USP IV)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Marija Bogataj, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, ARRS, ICAZ

Sistem za elektrostatsko sukanje nanovlaken

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS