logo_si

Mikroskopski sistem za biološko vrednotenje učinkovin

Kontakt:

Prof. dr. Janko Kos, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Dostop je možen po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

Fluorescenčni mikroskopski sistem za dinamično mikroskopijo živih celic

Opis aparature:

Cenik:

Cena uporabe  znaša 57,38 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.