logo_si

Raziskovalna oprema

Acquity UPLC, Waters, USA

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
ICAZ

Čitalec mikrotitrskih plošč (SINERGY H4) in robot za pipetiranje (PRECISION XS)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Martina Hrast, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, ICAZ

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Nano ZS, Malvern, Velika Britanija)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, ICAZ

Izotermni titracijski kalorimeter (ITC) TA Instruments (Nano ITC)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, ICAZ

Modularni reometer (Anton Paar, Physica MCR 301)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, ICAZ

NMR spektrofotometer visoke ločljivosti (BRUKER AVANCE III 400 MHz NMR)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Anamarija Zega, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, ICAZ

Pretočni sistem za testiranje sproščanja (USP IV)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Marija Bogataj, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, ARRS, ICAZ

Sistem za tekočinsko kromatografijo z masnim analizatorjem (LC-MS)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, ICAZ

Tekočinski kromatograf ultra visoke zmogljivosti sklopljen s tandemskim masnim spektrometrom vrste trojni kvadrupol (UHPLC-MS/MS)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, ARRS, ICAZ