logo_si

Nacionalni projekti

Razvoj novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem

Šaperoni so molekularni stroji, ki vzdržujejo proteinsko homeostazo (proteostazo) s stalnim vzorčenjem in ocenjevanjem konformacijskega stanja polipeptidov s številnimi celičnimi procesi, vključno z modulacijo ko-translacijskega in posttranslacijskega zvijanja nastajajočih polipeptidov, deagregacijo polipeptidov in razgradnjo proteinov. Za števi...

01. januar 2019 - 30. december 2020 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti

Pojav metastaz pri rakavih obolenjih predstavlja ključen problem v zdravljenju in napoveduje slabo prognozo. Identifikacija novih terapevtskih pristopov, ki bi izničili imunosupresivno tumorsko mikrookolje in ojačili delovanje imunskega odziva, je zato nujno potrebno. V tem projektu predlagamo imunoproteasom kot novo farmakološko tarčo, ki naslavljala prav te...

31. julij 2019 - 30. julij 2022 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Mezenhimske matične celice-nosilci endogene regenerativne sposobnosti tkiv v boju proti staranju mišično-skeletnega sistema

Zdravje naših sklepov je izrednega pomena za sposobnost samostojnega življenja v starejši dobi. Degenerativne bolezni kot je osteoartroza prizadenejo naše sklepe in nam onemogočijo sposobnost za samostojno gibanje. Znano je, da osteoartroza nastane kot kombinacija razgradnje sklepov in neuspešnega poizkusa naših endogenih regener...

01. januar 2019 - 31. december 2022 | 3.03 Medicina/Nevrobiologija

Kovalentni zaviralci: zaviranje monoamin oksidaze preko nekatalitskih aminokislinskih ostankov

Monoamin oksidaza (MAO) je od flavina odvisen encim, ki katalizira oksidacijo aminov in ima pomembno vlogo pri homeostazi biogenih in eksogenih aminov. Poznamo dve izoobliki MAO, MAO-A in MAO-B, ki sta prisotni v večini tkiv sesalcev in se razlikujeta po občutljivosti na zaviralce acetilenskega tipa (klorgilin in L-deprenil) ter po substratni specifičnosti. Zaviralc...

30. junij 2019 - 01. julij 2021 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

NOBIL - Novi biološki označevalci v levkemiji

Projekt NOBIL se bo osredotočil na translacijske raziskave v onkologiji z namenom prispevati k odkritju novih bioloških označevalcev, ki bodo omogočili individualizirane terapevtske pristope za premagovanje rezistentnih levkemij. Predlagani projekt je rezultat dolgoletnega prizadevanja raziskovalcev na Fakulteti za farmacijo, Univerza v Ljubljani (prof. I Mli...

01. maj 2018 - 30. april 2020 | 3.04 Medicina/Onkologija

Identifikacija nepetidnih inhibitorjev imunoproteasoma z metodami razvoja učinkovin na osnovi fragmentov

Proteasom je znotrajcelična proteaza, ki predstavlja zelo pomemben del ubikvitin proteasomskega sistema v telesu. Razgrajuje široko paleto različnih proteinov in ima zato bistveno vlogo pri več bioloških procesih, kot so regulacija celičnega cikla, apoptoza, vnetje in prenos signalov. Konstitutivna izoforma proteasoma (cCP) je izražena v vseh celicah v...

01. november 2017 - 31. oktober 2020 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Nanozdravila z antibiotiki in probiotiki za lokalno zdravljenje parodontalne bolezni

Parodontalno bolezen lahko opredelimo kot eno najpogostejših težav človeka, ki s svojimi lokalnimi in sistemskimi učinki znatno poslabša kakovost življenja. Parodontalna bolezen je kronično vnetje obzobnih tkiv, ki ga izzove obzobni biofilm. Patogeneza te bolezni je povezana z dvema ključnima dejavnikoma: (i) spremembo mikrobnega ravnotežja v ustni mik...

30. junij 2018 - 30. junij 2021 | 1.09 Farmacija

Zaviranje aktivnosti katepsina X kot nov pristop za zdravljenje Parkinsonove bolezni

Parkinsonova bolezen (PB) je druga najpogostejša nevrodegenerativna bolezen, za katero je značilen propad dopaminergičnih nevronov v črnem jedru možganov, čemur sledi postopno zmanjševanje motoričnih sposobnosti. Ta bolezen predstavlja zelo pomemben zdravstveni problem, saj zanjo ni na voljo učinkovitega zdravljenja. Čeprav vzrok nastanka in mehanizmi ...

01. julij 2018 - 30. junij 2021 | 3.03 Medicina/Nevrobiologija

Zaviralci butirilholin-esteraze za lajšanje simptomov Alzheimerjeve bolezni

Motnje spomina in kognitivnih funkcij bolnikov z AB so posledica močno zmanjšanih koncentracije ACh v možganih. Trenutno odobreni zaviralci ChE za lajšanje simptomov AB (donepezil, galantamin in rivastigmin) lajšajo simptome bolezni s povišanjem koncentracije ACh v možganih. To dosežejo s preprečevanjem razgradnje ACh z zaviranjem encimov...

01. julij 2018 - 30. junij 2021 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Nove protitumorne učinovine napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEag1 in njihova validacija v limfomih

Rak ostaja pomemben vzrok smrtnosti in gospodarskih izgub v svetu. Ne-Hodgkinov limfom (NHL) sodi med 10 najpogostejših oblik raka v EU in ima slabo prognozo s trenutnimi terapevtskimi možnostmi. NHLs so zelo heterogena skupina motenj, ki obsegajo nekaj zelo agresivnih podtipov, brez standardne terapije. Tudi posameznike, ki so zboleli za difuznim Bceličnim l...

01. julij 2018 - 30. junij 2021 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija