logo_si

Nacionalni projekti

Obdobje:

Razvoj novih zaviralcev encimov biosinteze peptidoglikana MurA in MurB

V okviru raziskovalnega projekta načrtujemo zaviralce začetnih stopenj biosinteze peptidoglikana, in sicer encimov MurA ter MurB. Uporabljamo metodologijo strukturno podprtega načrtovanja, načrtovanja na osnovi strukture liganda in načrtovanje z uporabo molekulskih fragmentov. Izvajamo virtualno rešetanje, z uporabo organske sinteze pa pripravljamo osredotoče...

30. april 2017 - 30. april 2019 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Razvoj multifunkcionalnih učinkovin za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni

Zaradi staranja prebivalstva se je povečalo tudi število bolnikov z boleznimi povezanimi s starostjo, vključno z demenco. Alzheimerjeva bolezen (AB) je najpogostejša oblika starostne demence z več kot 35 milijonov bolnikov po vsem svetu. Po napovedih svetovne zdravstvene organizacije se bo število dementnih pacientov še naprej povečevalo ...

30. april 2017 - 30. april 2020 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina X

Napredovanje malignih bolezni je povezano s prekomernim delovanjem proteoliznih encimov. Ti so udeleženi v vrsti procesov, ki omogočajo rast tumorjev, njihovo ožiljanje, migracijo in invazijo tumorskih celic in tvorbo metastaz. Med ključne proteolizne encime, povezane z malignimi procesi, sodijo cisteinski katepsini, ki se v normalnih celicah nahajajo predv...

30. april 2017 - 30. april 2020 | 4.06.01 Biotehnika/Biotehnologija/Tehnologija rekombinantne DNA

Nanoteranostiki na osnovi magnetno odzivnih materialov

Dandanes predstavljajo rakava obolenja velik izziv v zdravstvu, saj vsako leto za to boleznijo v Evropi zboli 3 milijone ljudi. Razpoložljiva zdravila in terapevtski pristopi so le omejeno učinkoviti in pogosto povezani z resnimi neželenimi stranskimi učinki, ki so posledica nespecifičnega porazdeljevanja učinkovin, kar lahko preprečimo ali omejimo z njihovim vgrajevanjem v napredne dostavne siste...

31. december 2015 - 30. december 2018 | 1.09 Farmacija

Odkrivanje novih regulatorjev izražanja RANKL, ključne molekule ne samo v kostni prenovi

Ligand za receptor aktivatorja jedrnega dejavnika-κB (RANKL) je del sistema RANKL/RANK/ OPG, ki igra ključno vlogo v kostni resorpciji in več drugih fizioloških procesih. Porušeno uravnavanje RANKL je vpleteno v razvoj osteoporoze (OP), osteoartroze (OA), avtoimunskih bolezni, kroničnih vnetnih bolezni in različnih vrst raka, kar je vodilo do uvedbe denosumaba, monoklonskega pr...

31. december 2015 - 30. december 2018 | 3.07 Metabolne in hormonske motnje

Strukturno podprta optimizacija na nitroksolinu osnovanih zaviralcev katepsina B kot potencialnih zdravil za zdravljenje raka

Katepsin B je lizosomska cisteinska proteaza, ki je vpletena v številne fiziološke funkcije, kot je npr. znotrajcelična razgradnja proteinov. Zaradi 21 aminokislin dolge zaporne zanke, ki se nahaja nad aktivnim mestom, lahko katepsin B deluje kot endopeptidaza ali eksopeptidaza. Napake v regulaciji aktivnosti katepsina B so povezane s številnimi...

31. december 2015 - 30. december 2017 | 1.09 Farmacija