logo_si

Nacionalni projekti

Razvoj novih karbamatnih sond za holinesteraze

Holinesteraze (ChE) so polimorfne serinske hidrolaze, ki katalizirajo hidrolizo nevrotransmiterja acetilholina (ACh) in drugih estrov. V vretenčarjih sta prisotni dve ChE: acetilholinesteraza (AChE) in butirinholinesteraza (BChE). Oba encima sodelujeta tako v fizioloških procesih kot tudi v številnih patofizioloških procesih (npr. Alzheimerjevi ...

01. april 2020 - 31. marec 2021 | 1.09 Farmacija

Nanozdravila z antibiotiki in probiotiki za lokalno zdravljenje parodontalne bolezni

Parodontalno bolezen lahko opredelimo kot eno najpogostejših težav človeka, ki s svojimi lokalnimi in sistemskimi učinki znatno poslabša kakovost življenja. Parodontalna bolezen je kronično vnetje obzobnih tkiv, ki ga izzove obzobni biofilm. Patogeneza te bolezni je povezana z dvema ključnima dejavnikoma: (i) spremembo mikrobnega ravnotežja v ustni mik...

30. junij 2018 - 30. junij 2021 | 1.09 Farmacija

Nanoteranostiki na osnovi magnetno odzivnih materialov

Dandanes predstavljajo rakava obolenja velik izziv v zdravstvu, saj vsako leto za to boleznijo v Evropi zboli 3 milijone ljudi. Razpoložljiva zdravila in terapevtski pristopi so le omejeno učinkoviti in pogosto povezani z resnimi neželenimi stranskimi učinki, ki so posledica nespecifičnega porazdeljevanja učinkovin, kar lahko preprečimo ali omejimo z njihovim vgrajevanjem v napredne dostavne siste...

31. december 2015 - 30. december 2018 | 1.09 Farmacija

Strukturno podprta optimizacija na nitroksolinu osnovanih zaviralcev katepsina B kot potencialnih zdravil za zdravljenje raka

Katepsin B je lizosomska cisteinska proteaza, ki je vpletena v številne fiziološke funkcije, kot je npr. znotrajcelična razgradnja proteinov. Zaradi 21 aminokislin dolge zaporne zanke, ki se nahaja nad aktivnim mestom, lahko katepsin B deluje kot endopeptidaza ali eksopeptidaza. Napake v regulaciji aktivnosti katepsina B so povezane s številnimi...

31. december 2015 - 30. december 2017 | 1.09 Farmacija