logo_si

Nacionalni projekti

Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti

Pojav metastaz pri rakavih obolenjih predstavlja ključen problem v zdravljenju in napoveduje slabo prognozo. Identifikacija novih terapevtskih pristopov, ki bi izničili imunosupresivno tumorsko mikrookolje in ojačili delovanje imunskega odziva, je zato nujno potrebno. V tem projektu predlagamo imunoproteasom kot novo farmakološko tarčo, ki naslavljala prav te...

31. julij 2019 - 30. julij 2022 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Razvoj agonistov receptorja NOD2 ter dualnih NOD2/TLR7 agonističnih konjugatov kot novih adjuvansov za cepiva

V svetu trenutno vlada akutno pomanjkanje novih adjuvansov. Adjuvansi povečajo imunogenost cepiv, zaradi česar so ključne komponente novodobnih cepiv. Adjuvansi pa so potrebni ne le, da povečajo jakost samega odziva ampak tudi, da vplivajo na sam tip odziva, ki bi privedel do najbolj učinkovite zaščitne imunosti proti določenemu patogenu/tumorju. Napredek v r...

01. julij 2018 - 30. junij 2021 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija