logo_si

Raziskovalni programi

Farmacevtska biotehnologija: znanje za zdravje

 Uspešno preprečevanje, odkrivanje  in zdravljenje bolezni je povezano s poznavanjem molekulskih mehanizmov, ki vodijo do njenega nastanka in razvoja. Naš cilj je da opredelimo molekulske  tarče in omogočimo razvoj novih diagnostičnih in terapevtskih pristopov pri raku, nevrodegenerativnih in imunskih boleznih. Pri raku bomo raziskovali vlogo proteoliznih encimov, ki o...

31. december 2014 - 30. december 2018 | 4.06 Biotehniške vede

Geni, hormonske in osebnostne spremembe pri metabolnih motnjah

Program temelji na našem proučevanju in rezultatih na področjih kroničnih presnovnih bolezni kot so osteoporoza in kostne bolezni, sindrom policističnih ovarijev (PCOS), sladkorna bolezen ter insulinska rezistenca, ki tudi povezuje zadnji 2 področji. Večina naših bodočih raziskav bo usmerjena v področja, na katerih že imamo rezultate ali pa skušamo dobiti odgovore na vpra&scar...

31. december 2014 - 30. december 2018 | 3.07 Metabolne in hormonske motnje

Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin

 Dolgoročni cilj raziskovalnega programa je odkrivanje novih bioaktivnih majhnih molekul s potencialom za razvoj do učinkovin na pomembnih terapevtskih področjih ob uporabi kombinacije različnih farmacevtskokemijskih pristopov.V naslednjem obdobju se bo raziskovalni program osredotočil na odkrivanje in racionalno načrtovanje bioaktivnih molekul z delovanjem na validirane tarče, njihovo sintez...

31. december 2014 - 30. december 2020 | 1.09 Farmacija

Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih

Razvoj originalnih, generičnih in supergeneričnih zdravil, ki so prirejena za zdravljenje bolnikov določene starosti predstavlja za znanost mnoge izzive. Te bomo v okviru predlaganega programa reševali z znanstvenimi pristopi v delovnih paketih, ki so zasnovani tako, da bodo stopenjsko generirali znanje za celostno obravnavo zdravljenja otrok in starostnikov. Na področju razvoja sodobnih te...

31. december 2013 - 30. december 2017 | 1.09 Farmacija