logo_si

Raziskovalni programi

Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin

 Dolgoročni cilj raziskovalnega programa je odkrivanje novih bioaktivnih majhnih molekul s potencialom za razvoj do učinkovin na pomembnih terapevtskih področjih ob uporabi kombinacije različnih farmacevtskokemijskih pristopov.V naslednjem obdobju se bo raziskovalni program osredotočil na odkrivanje in racionalno načrtovanje bioaktivnih molekul z delovanjem na validirane tarče, njihovo sintez...

31. december 2014 - 30. december 2020 | 1.09 Farmacija

Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih

Glavni poudarek programa “Farmacevtska tehnologija: od dostavnih sistemov učinkovin do terapijskih izidov zdravil pri otrocih in starostnikih” je na dostavnih sistemih učinkovin in njihovem transportu na mesto delovanja v telesu ter na optimiranju zdravljenja z zdravili pri izbranih skupinah bolnikov. Raziskovalni program je zasnovan v obliki treh stebro...

01. januar 2018 - 31. december 2023 | 1.09 Farmacija