logo_si

Ultra centrifuga WX

Kontakt:

Izr. prof. dr. Petra Kocbek, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Ultracentrifuga Sorvall® WX 100 Ultra Series omogoča centrifugiranje s hitrostjo do 100.000 rpm (800.000 x g). Takše sile so potrebne za ločevanje koloidnih delcev od disperznega medija. Uporabljamo jo v procesih izdelave, vrednotenja in analitike sodobnih nanodostavnih sistemov, kot tudi klasičnih farmacevtskih oblik ter nenazadnje tudi v biotehnoloških raziskavah za namene separacije, čiščenja ter predhodne priprave vzorcev za druge analitske metode.

Opis aparature:

Cenik:

Cena uporabe  znaša 40,16 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.