logo_si

Tekočinski kromatograf HPLC

Kontakt:

doc. dr. Alenka Šmid, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe.

Namembnost:

Naprava se uporablja za določanje aktivnosti encimov, ki so pomembni pri zdravljenju z določenimi zdravili ter za analitiko številnih metabolitov v kompleksnih bioloških vzorcih. Sistem omogoča dober nadzor kromatografskih pogojev

Opis aparature:

Cenik:

Cena uporabe  znaša 31,56 /uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.