logo_si

PCR sistem za kvantifikacijo in analizo nukleinskih kislin v realnem času

Kontakt:

Prof. dr. Janja Marc, mag. farm., spec. med. biokem.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Dostop je možen po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

PCR sistem za kvantifikacijo in analizo nukleinskih kislin v realnem času.

Opis aparature:

Cenik:

Cena uporabe  znaša 44,67 €/uro.


ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.