logo_si

Namizni pretočni citometer

Kontakt:

Doc. dr. Martina Gobec, mag. farm.

Dostop:

Oprema je dostopna na Fakulteti za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi.

Namembnost:

Pretočni citometer je namenjen predvsem analizi celic, kjer se lahko vrednotijo najrazličnejši imuno citološki parametri (od DNK, protienov, ipd..).

Opis aparature:

Cenik:

Cena uporabe  znaša 35,25 €/uro.
ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.