logo_si

Razvoj novih zaviralcev encimov biosinteze peptidoglikana MurA in MurB

Šifra:

Z1-8158

Obdobje:

30. april 2017 - 30. april 2019

Obseg:

1,00 FTE

Vodja:

Marko Jukič

Veda:

1.09 Naravoslovje - Farmacija

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=403&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=jukič%20marko&id=12579&slng=&order_by=

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=402&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=jukič%20marko&id=12579&slng=&order_by=

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=400&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=jukič%20marko&id=12579&slng=&order_by=

Vsebina:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=405&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=jukič%20marko&id=12579&slng=&order_by=

Opis:

V okviru raziskovalnega projekta načrtujemo zaviralce začetnih stopenj biosinteze peptidoglikana, in sicer encimov MurA ter MurB. Uporabljamo metodologijo strukturno podprtega načrtovanja, načrtovanja na osnovi strukture liganda in načrtovanje z uporabo molekulskih fragmentov. Izvajamo virtualno rešetanje, z uporabo organske sinteze pa pripravljamo osredotočene knjižnice spojin z namenom raziskovanja kemijskega prostora in študija odosa med strukturo in delovanjem. Identificirane zaviralce biološko vrednotimo.

Faze:

Raziskovalni projekt je načrtovan v iterativnem smislu kjer vsak cikel sestavlja računalniško podprto načrtovanje s sledečo organsko sintezo in biološkim vrednotenjem spojin. Zbrani podatki se uporabljajo v naslednji iteraciji oziroma naslednjem raziskovalnem ciklu. Projekt je v grobem razdeljen na štiri iterativne cikle na dveh tarčah kjer se trenutno izvaja drugi cikel računalniško podprtega načrtovanja zaviralcev na tarčah MurA in MurB.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

http://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=jukič%20marko&id=35394&slng=&order_by=

Financira: