logo_si

Nove protitumorne učinovine napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEag1 in njihova validacija v limfomih

Šifra:

J1-9192

Obdobje:

01. julij 2018 - 30. junij 2021

Obseg:

1,5 FTE

Vodja:

Lucija Peterlin Mašič

Veda:

1.09 Naravoslovje - Farmacija

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=403&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=lucija%20peterlin%20mašič&id=17280&slng=&order_by=

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=402&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=lucija%20peterlin%20mašič&id=17280&slng=&order_by=

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=400&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=lucija%20peterlin%20mašič&id=17280&slng=&order_by=

Vsebina:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=405&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=lucija%20peterlin%20mašič&id=17280&slng=&order_by=

Opis:

Rak ostaja pomemben vzrok smrtnosti in gospodarskih izgub v svetu. Ne-Hodgkinov limfom (NHL) sodi med 10 najpogostejših oblik raka v EU in ima slabo prognozo s trenutnimi terapevtskimi možnostmi. NHLs so zelo heterogena skupina motenj, ki obsegajo nekaj zelo agresivnih podtipov, brez standardne terapije. Tudi posameznike, ki so zboleli za difuznim Bceličnim limfomom, ki je najpogostejši tip NHL v zahodnem svetu, je mogoče pozdraviti le v dveh tretjinah primerov. Za boljši pristop k zdravljenju raka, obstaja stalna potreba po odkrivanju novih generacij protirakavih učinkovin ter proučevanju novih že neraziskanih tarč za protirakave učinkovine. Ti razlogi poudarjajo potrebo po razvoju novih terapevtskih strategij za zdravljenje rakavih obolenj. Proučevanje novih razredov tarč za protirakave učinkovine z novimi mehanizmi delovanja ponuja odlične možnosti za odkrivanje novih učinkovin za zdravljenje NHL. Ciljanje napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEag1 pri raku predstavlja enega od najbolj vznemirljivih nedavnih napredkov v biologiji raka. Poleg tega lahko kombinirana modulacija dveh ali več izbranih rakavih tarč (npr. inhibitorji hEag1 v kombinaciji z znanimi protirakavimi učinkovinami) povzroči sinergistične protirakave učinke, ki še niso bili odkriti. Projekt je zasnovan s ciljem razširiti tarčni prostor za protirakavo terapijo s ciljanjem na neraziskane tarče z novimi mehanizmi delovanja: napetostno odvisne kalijeve kanale hEag1.


Nove protitumorne učinovine napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEag1 in njihova validacija v limfomih

Faze:

Faze projekta in njihova realizacija

Cilj Projektnega konzorcija je odkriti nove selektivne nizkomolekularne zaviralce hEag1 z metodami načrtovanja novih učinkovin in originalno platformo za vrednotenje elektrofiziološkega in protirakavega delovanja novih zaviralcev hEag1. Predlagani Projekt je interdisciplinarni raziskovalni projekt, ki zajema vse korake in stopnje odkrivanja novih protirakavih spojin vodnic. Ti vključujejo: razumevanje genetskih in bioloških osnov rakavih bolezni, načrtovanje novih spojin vodnic, kemijsko sintezo, inovativno farmakološko ovrednotenje novih zaviralcev ter optimizacijo spojin hitov v spojine vodnice. Najpomembnejši cilj je odkriti prve spojine vodnice (first-in-class leads) za hEag1 ionske kanale in razširiti terapevtske možnosti za zdravljenje NHL. Večino napredka v biologiji rakave tarče hEag1 in njihovih novih modulatorjev so dosegle akademske in raziskovalne ustanove, ki so del predlaganega Projektnega konzorcija. Razvoj novih hEag1 zaviralcev kot novih spojin vodnic za NHL, ki še ni bilo vključeno v projekte v farmacevtski industriji, že obstaja v Evropi, vendar je precej razpršeno v različnih evropskih raziskovalnih institucijah. Da bi premostili to vrzel in ustvarili veliko inovativno silo za specifično odkrivanje novih protirakavih spojin vodnic, smo zasnovali interdisciplinarni raziskovalni projekt, ki vključuje vse faze odkrivanja novih spojin vodnic proti raku. Konzorcij je sestavljen iz dveh odličnih akademskih partnerjev: Univerze v Ljubljani in KU Leuven, s svetovno priznanimi eksperti s področij farmacevtske kemije, farmakologije in toksikologije ter treh svetovno znanih inštitutov za proučevanje raka: Nacionalnega Inštituta za Biologijo (Slovenija), Institute of Oncology Research (Švica) in Max Planck Inštituta za eksperimentalno medicino (Nemčija), ki bodo vključevali biološke, genomske in molekularne pristope s translacijskimi študijami pri limfoidnih tumorjih. Ker bo delo potekalo v svetovno priznanih evropskih raziskovalnih ustanovah, ki imajo vsa znanja potrebna za odkrivanje novih protirakavih spojin vodnic, bo to privedlo do medicinsko relevantnih raziskav in prenosov rezultatov v prakso. Predlagani multidisciplinarni projekt bo zanimiv za farmacevtsko industrijo.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

http://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=1&page=1&count=&search_term=lucija%20peterlin%20mašič&id=11377&slng=&order_by=

Financira: