logo_si

Nanozdravila z antibiotiki in probiotiki za lokalno zdravljenje parodontalne bolezni

Šifra:

J1-9194

Obdobje:

30. junij 2018 - 30. junij 2021

Obseg:

1,34 FTE

Vodja:

Julijana Kristl

Veda:

1.09 Farmacija

Sodelujoče RO:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=403&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=julijana%20kristl&id=17281&slng=&order_by=

Sestava projektne skupine:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=402&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=julijana%20kristl&id=17281&slng=&order_by=

Bibliografske reference:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=400&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=julijana%20kristl&id=17281&slng=&order_by=

Vsebina:

http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=405&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=julijana%20kristl&id=17281&slng=&order_by=

Opis:

Parodontalno bolezen lahko opredelimo kot eno najpogostejših težav človeka, ki s svojimi lokalnimi in sistemskimi učinki znatno poslabša kakovost življenja. Parodontalna bolezen je kronično vnetje obzobnih tkiv, ki ga izzove obzobni biofilm. Patogeneza te bolezni je povezana z dvema ključnima dejavnikoma: (i) spremembo mikrobnega ravnotežja v ustni mikrobioti, ki ima za posledico zmanjšanje števila koristnih simbiontov in/ali povečanje števila parodontalnih patogenov in (ii) destruktivni imunski odziv gostitelja, ki vodi do razgradnje obzobnih tkiv. Dandanašnji pristopi zdravljenja vodijo le do začasnega izboljšanja bolezni ali do začasne ozdravitve, saj po zdravljenju parodontalno patogene bakterije pogosto rekolonizirajo oralne niše, vključno s parodontalnimi žepi in s tem sprožijo ponovni zagon bolezni. Interdisciplinarni konzorcij partnerjev, ki vključuje strokovnjake s področij farmacevtske nanotehnologije (Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo), mikrobiologije (Institut "Jozef Stefan") in dentalne medicine (Univerzitetni klinični center), v predlaganem projektu predstavlja predlog inovativnega koncepta zdravljenja parodontalne bolezni. Dostop do najsodobnejše raziskovalne opreme je dobro izhodišče za njegovo uspešno izvedbo. Naš cilj je razviti in ovrednotiti nova nanozdravila za celovito dvostopenjsko lokalno zdravljenje parodontalne bolezni. Za prvo stopnjo zdravljenja bomo razvili nanovlakna z dvojno aktivnostjo, tj. antibiotično in imunomodulatorno, ki bodo hkrati izkoreninila patogene ter uravnavala imunski odziv gostitelja. Na ta način bodo nastale oralne niše, katerih naseljevanje bomo v drugi stopnji zdravljenja usmerili z dostavo dokazano varnih avtohtonih sevov bakterij z izkazanim probiotičnim delovanjem. Tako bomo oralne avtohtone bakterije kot probiotike vgradili v film na osnovi nanovlaken, ki bo po nanosu nadzorovano koloniziral parodontalne žepke v drugi fazi zdravljenja.

Sodelujoče RO

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo; Institut "Jožef Stefan"; Univerzitetni klinični center Ljubljana

Faze:

Glavni cilji projekta so:

1. Razviti natančno ovrednotena polimerna nanovlakna z vgrajeno kombinacijo izbranega antibiotika in imunomodulatorne učinkovine.

2. Ovrednotiti nov probiotičen sev, izbran med našimi izolati iz avtohtone ustne mikrobiote, in izbrati varno kombinacijo dveh potencialnih probiotičnih sevov z najmočnejšo antibiotično aktivnostjo proti testiranim parodontalno patogenim bakterijskim sevom in vitro.

3. Razviti nanovlakna z vgrajeno kombinacijo probiotikov z lastnostmi, ki bodo omogočale obnovo normalne oralne mikrobiote.

4. Priprava bakterijskih “bio-mikrotovarn” na osnovi nanovlaken za lokalno dostavo antibakterijskih metabolitov kot alternativa uveljavljeni dostavi antibiotikov. V projektu predlagani inovativni koncept zdravljenja predstavlja trenutno zelo aktualno področje raziskav in je pomemben korak naprej pri obravnavanju treh ključnih izzivov, povezanih z učinkovitostjo zdravljenja parodontalne bolezni. Le-ti so: omejena učinkovitost razpoložljivega antibiotičnega zdravljenja, slaba raziskanost področja avtohtonih probiotičnih sevov in le začasna ozdravitev bolezni. Rezultati predlaganega projekta bodo trden temelj za bolj učinkovit boj proti tej široko razširjeni bolezni.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

http://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=1&page=1&count=&search_term=julijana%20kristl&id=6613&slng=&order_by=

Financira: