logo_si

Mezenhimske matične celice-nosilci endogene regenerativne sposobnosti tkiv v boju proti staranju mišično-skeletnega sistema

Šifra:

J3-1749

Obdobje:

01. januar 2019 - 31. december 2022

Obseg:

0.8 FTE

Vodja:

Janja Zupan

Veda:

3.03 Medicina/Nevrobiologija

Sodelujoče RO:

https://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=403&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=zupan janja&id=17821&slng=&order_by=

Sestava projektne skupine:

https://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=402&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=zupan janja&id=17821&slng=&order_by=

Bibliografske reference:

https://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=400&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=zupan janja&id=17821&slng=&order_by=

Vsebina:

https://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=405&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=zupan janja&id=17821&slng=&order_by=

Opis:

Zdravje naših sklepov je izrednega pomena za sposobnost samostojnega življenja v starejši dobi. Degenerativne bolezni kot je osteoartroza prizadenejo naše sklepe in nam onemogočijo sposobnost za samostojno gibanje. Znano je, da osteoartroza nastane kot kombinacija razgradnje sklepov in neuspešnega poizkusa naših endogenih regenerativnih mehanizmov, da bi ta proces zaustavili. 
Glavno vlogo v endogenem regeneracijskem procesu, ki se sproži v našem organizmu kot odgovor na poškodbo tkiv, in pri zdravih ljudeh pomeni uspešno regeneracijo poškodbe, imajo mezenhimske matične/ stromalne celice (MSC). Najbolje jih lahko opišemo kot »nosilci« endogene regeneracijske sposobnosti tkiv. »Izčrpanost« matičnih celic in s tem povezano zmanjšanje endogene regeneracijske sposobnosti tkiv, je bilo prepoznano kot eden od problemov staranja organizma. Če se želimo zoperstaviti »izčrpanosti« matičnih celic,moramo stimulirati njihove regeneracijske sposobnosti. To je pa mogoče samo na ta način, da jih najprej bolje spoznamo in ugotovimo, kako so spremenjene pri specifičnih, s starostjo povezanih bolezni kot je osteoatroza. Tako bi lahko s spodbujanjem endogenih regeneracijskih procesov in ojačenjem sposobnosti MSC za regeneracijo tkiv razvili nove, sofisticirane načine zdravljenja bolezni sklepov.

Cilji tega projekta so trije:
1. identificirati tkivo v sklepu, kjer so MSC najmanj prizadete s strani degenerativne bolezni sklepov 
2. identificirati spremembe v endogeni regeneracijski sposobnosti, ki so povezane s specifično boleznijo
sklepov
3. identificirati dejavnike tkivnega mikro-okolja, ki prispevajo k »izčrpavanju« MSC in na ta način prizadenejo endogene regeneracijske sposobnosti tkiv pri določeni bolezni sklepov.
Na ta način bomo ugotovili, katera tkiva in njihove celice imajo pri določeni degenerativni bolezni najmanj/najbolj okvarjen regeneracijski potencial. Projekt je razdeljen v 4 delovne sklope: v WP1 bo potekalo vključevanje donorjev in zbiranje vzorcev tkiv, v WP2 bomo identificirali MSC z uporabo in vitro eksperimentov, WP3 se bo osredotočal na analizo tkivnega mikrookolja ter WP4 na analizo rezultatov za identifikacijo MSC in tkivnih označevalcev povezanih z endogeno regenerativno sposobnostjo posameznih tkiv pri določenih degenerativni bolezni sklepov. 
Na podlagi razlik med patološkimi in nepatološkimi stanji bomo identificirali MSC in tkivne označevalce, ki nam bodo pomagali odkriti nove tarče, ki bi jih lahko stimulirali ali inhibirali za dosego želenega regeneracijskega potenciala. Boljše razumevanje humanih MSC in njihovega mikro okolja pri pogostih degenerativnih boleznih kot sta osteoartroza in osteoporoza bo zagotovo odprlo nova obzorja in dalo nove ideje za učinkovit boj proti staranju mišično-skeletnega sistema. 
Zaradi izredno visokega nivoja interdisciplinarnega dela, bo ekipa tega projekta vključevala izkušene raziskovalcev z ekspertizami na področju osteoartroze, artroplastike, travmatologije, medicinske antropologije, sodne medicine, osteoimunologije iz Fakultete za farmacijo, Univerze v Ljubljani, Ortopedske bolnišnice Valdoltra ter Ortopedske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Faze:

Projekt je v prvem letu poteka v fazi WP1 in WP2, kjer se pridobivajo vzorci tkiv za izolacijo mezenhimskih matičnih celic ter vrednotenje lastnosti teh celic. Poteka tudi že sodelovanje z tujimi inštitucijami v okviru pisanja preglednih člankov. V okviru sodelujočih raziskovalnih organizacij pa že poteka tudi pisanje prvih raziskovalnih člankov.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=zupan%20janja

Sestava projektne skupine

https://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=402&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&id=17821&slng=&search_term=zupan+janja&order_by=

Sodelujoče RO

https://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=403&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&id=17821&slng=&search_term=zupan+janja&order_by=

Financira: