logo_si

UL FFA v sodelovanju z Znanstveno sekcijo SFD organizira strokovni posvet s področja translacijskih raziskav v biomedicini in farmaciji

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo v sodelovanju z Znanstveno sekcijo Slovenskega farmacevtskega društva v Ljubljani organizira strokovni posvet s področja translacijskih raziskav v biomedicini in farmaciji, na katerem bodo sodelovali predstavniki farmacevtske industrije,  akademskih, raziskovalnih in zdravstvenih organizacij:Translational research - Collaboration and Experience Exchange among Academia, Research, Clinic and Pharmaceutical industry


28.5.2018 ob 15.30 uri na Fakulteti za farmacijo
, v predavalnici P1, Aškerčeva 7, Ljubljana

Uvodno predavanje:
Cancer immunotherapy from industrial perspective
dr. Elisabetta Traggiai, direktorica Mechanistic Immunologies, Novartis Pharma AG

Panelna diskusija, kjer bodo izzive, potrebe in priložnosti za sodelovanje in povezovanje predstavili:
prof. dr. Janko KOS, Fakulteta za farmacijo
prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut Ljubljana

Vljudno vas vabimo, da se nam aktivno pridružite pri razpravi.
         

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan 
Dekanja UL FFA
Nacionalna koordinatorka EATRIS Slovenija in
Predsednica Znanstvene sekcije SFD
    Program:

 15.30    Pozdrav in uvodne besede  prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, Dekanja UL FFA 
 15.40 Cancer immunotherapy from industrial perspective dr. Elisabetta Traggiai, Novartis Pharma
 16.10 Panelna diskusija:
Izzivi, potrebe in priložnosti za sodelovanje in povezovanje          

prof. dr. Janko Kos
prof. dr. Roman Jerala
prof. dr. Gregor Serša 
 17.10  Razprava