logo_si

Odličnost

Obdobje:

 

 

RAZSTAVA NATEČAJNIH REŠITEV ZA UL FAKULTETO ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETO ZA STROJNIŠTVO

V četrtek, 2. julija 2020, ob 18. uri, se je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) Ljubljana odprla Razstava natečajnih rešitev za UL Fakulteto za farmacijo in UL Fakulteto za strojništvo. Razstava bo na ogled do 15. julija 2020, od torka do nedelje med 10. in 18. uro, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Grad Fužine, Rusjanov trg 7, Ljubljana.

09. julij 2020

Prof. dr. Robert Roškar - veliki finalist izbora Mentor leta 2019

Prof. dr. Robert Roškar je eden izmed petih finalistov izbora Mentor leta 2019. Za nagrado Mentor leta ga je nominirala doktorska študentka Žane Temova Rakuša.

26. junij 2020

UL FFA med pomembnimi investicijami Slovenije

Z veseljem vam sporočamo, da se je novogradnja UL FFA uvrstila na seznam pomembnih investicij Slovenije (v priloženem dokumentu pod zaporedno št. 151) in smo s tem še nekoliko bližje reševanju prostorske stiske UL FFA.

24. junij 2020

Prispevek raziskovalcev UL FFA v Journal of Medicinal Chemistry in podeljen evropski patent

Sodelavci UL FFA so v sodelovanju s Kemijskim inštitutom in tujimi inštitucijami (University of Pavia, University of Buenos Aires) v začetku leta 2020 objavili rezultate raziskave v ugledni reviji s področja farmacevtske kemije Journal of Medicinal Chemistry (faktor vpliva 6,054). Člani katedre za farmacevtsko kemijo so svoje rezultate zaščitili tudi z evropskim patentom [Knez et al. EP3426634(B1)].

22. maj 2020

Na UL FFA smo ob 60. letnici fakultete organizirali Fotografski natečaj na temo Raziskovalno življenje na fakulteti

Na natečaju Smo prejeli 49 fotografij. Po presoji tričlanske komisije je prvo mesto osvojila fotografija Kokristalizacija Fc fragmenta in peptidnega liganda (avtor Krištof Bozovičar), drugo mesto je osvojila fotografija Rast kristala 1 (avtor Mitja Pohlen) in tretje mesto fotografija Nanosteroid (avtorja Mitja Pohlen in Špela Zupančič).

22. maj 2020

UL FFA se predstavi v farmacevtskem vestniku

S ponosom vam predstavljam prvo številko Farmacevtskega vestnika v letu 2020, ki je posvečena 60 letnici Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Zahvaljujem se uredniškemu odboru Farmacevtskega vestnika, vodstvu Slovenskega farmacevtskega društva, gostujoči urednici in sodelavcem fakultete, ki so s svojim požrtvovalnim delom oblikovali dokument časa, ki spoštljivo povzema dosedanji razvoj fakultete in presega s pogledom v prihodnost. Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, dekanja

22. april 2020

UL FFA usmerila raziskave v boju proti COVID-19

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani se kot matična izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju farmacije, klinične kemije in laboratorijske biomedicine odziva na izziv pandemije COVID-19, s katero se sooča naša družba in svet. Pri tem je identificirala potencialna področja in preusmerila del lastnih bazičnih in aplikativnih raziskav. Nekateri predlogi projektov so še v fazi načrtovanja in iskanja ustreznih komplementarnih partnerjev, drugi projekti pa že tečejo. Pričakujemo, da bomo s tem pristopom doprinesli sorazmeren del k nastajajočem mozaiku znanja na področju okužb s SARS-CoV-2.

16. april 2020

Prof. Štrukelj v odmevnem spletnem pogovoru o pomenu vakcinacije

V organizaciji STA kluba je v četrtek, 23. aprila 2020, potekal spletni pogovor o precepljenosti in pomenu kolektivne imunosti ter razvoju vakcin, namenjen laični javnosti. V pogovoru ob tednu imunizacije so sodelovali prof. dr. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, asist. dr. Matjaž Homšak iz Združenja za pediatrijo in dr. Marta Grgič Vitek z Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja. Zanimivi in strokovni sogovorniki so tematiko osvetlili iz različnih zornih kotov, poudarili so pomen vseživljenjskega cepljenja ter se dotaknili tudi razvoja cepiva proti novemu koronavirusu.

14. maj 2020

Sodelavec UL FFA nov član Evropske akademije znanosti in umetnosti

Prof. dr. Zdenko Časar, višji znanstveni sodelavec na Katedri za Farmacevtsko kemijo, je bil marca 2020 izbran za člana prestižne Evropske akademije znanosti in umetnosti (https://members.euro-acad.eu/). Ob izkazanem priznanju mu čestitamo.

14. maj 2020

Rezultati projektnega natečaja novogradnja BRDO

Arhitekturna zasnova stavbe Fakultete za farmacijo na območju z oznako EUP RD 358 se umešča v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Stavba fakultete se umesti v ožje območje, določeno na podlagi predhodnega urbanističnega natečaja za stavbi Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo. Izbrana natečajna rešitev bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije stavbe fakultete.

10. april 2020