logo_si

VOLITVE REKTORJA za obdobje 2021-2025

15. marec 2021 - 24. marec 2021


Povzetek novice, objavljene 26. 2. 2021: povezava


V skladu s Sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za obdobje 2021-2025 so lahko senati članic Univerze v Ljubljani do četrtka, 25. februarja 2021 do 12. ure, Volilni komisiji Univerze v Ljubljani.
Javne predstavitve vseh štirih kandidatov bodo potekale v treh terminih, in sicer v sredo 24. 3. 2021 ob 16. uri, v četrtek 25. 3. 2021 ob 16. uri in v petek, 26. 3. 2021 ob 16. uri.
Kandidati morajo svoje programe poslati volilni komisiji najpozneje do 15. 3. 2021 do 12.00 ure. Programe kandidatov bomo objavili na spletni strani Univerze v Ljubljani 15. 3. 2021 po 15. uri.

Kandidatna lista 
Sklep o imenovanju volilnega odbora za volitve rektorja Univerze v Ljubljani
Volilni imenik