logo_si

Zgodnje meritve koncentracije ustekinumaba v serumu bolnikov s Crohnovo boleznijo napovedujejo odziv na zdravljenje

Ljubljana, 26. 2. 2020 – Raziskovalci UL FFA, v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za gastroenterologijo UKC Ljubljana in Oddelkom za Farmacevtske in farmakološke znanosti Univerze v Leuvnu poročajo o možnostih napovedovanja izida zdravljenja Crohnove bolezni na podlagi zgodnjih meritev serumske koncentracije ustekinumaba, kar je pomembno za individualizacijo zdravljenja. Raziskava je bila objavljena v ugledni reviji Clinical Gastroenterology and Hepatology (IF 7,958).

Ustekinumab je monoklonsko protitelo proti podenoti p40 interlevkinov 12 in 23, ki se uporablja tudi za zdravljenje zmerne do hude oblike Crohnove bolezni. Približno polovica bolnikov se na zdravljenje ne odziva. Predhodne raziskave so pokazale, da je odziv na zdravljenje povezan z minimalnimi koncentracijami ustekinumaba v serumu po osmih tednih zdravljenja. V omenjeni raziskavi poročajo o možnosti napovedi odziva na zdravljenje že z meritvijo ob koncu infuzije v indukcijski fazi zdravljenja (dve uri od začetka zdravljenja), kar omogoča zgodnje odločitve o spremembi terapije ali intenzivnejšem zdravljenju. Na ta način je zdravljenje z dragim zdravilom klinično in stroškovno bolj učinkovito.

Prvo avtorstvo pri objavi si delita Jurij Hanžel iz UKC Ljubljana in Jurij Zdovc, ki je doktorski študent na UL FFA. Soavtorja raziskave pa sta tudi izr. prof. dr. Tomaž Vovk in prof. dr. Iztok Grabnar s Katedre za biofarmacijo in farmakokinetiko UL FFA.

Raziskovalci UL FFA, v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za gastroenterologijo UKC Ljubljana in Oddelkom za Farmacevtske in farmakološke znanosti Univerze v Leuvnu poročajo o možnostih napovedovanja izida zdravljenja Crohnove bolezni na podlagi zgodnjih meritev serumske koncentracije ustekinumaba, kar je pomembno za individualizacijo zdravljenja. Raziskava je bila objavljena v ugledni reviji Clinical Gastroenterology and Hepatology (IF 7,958).