logo_si

Velik uspeh študentov UL FFA na 48. razpisu za Krkine nagrade

V Krki so 19. oktobra 2018 podelili Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge. Nagrado podeljujejo že 48 let, kar kaže na njihovo tradicijo in prepoznavnost med študenti in njihovimi mentorji. Tudi na letošnjem razpisu za Krkine nagrade so bili študenti UL FFA zelo uspešni, saj so dosegli kar 8 izmed 30 podeljenih nagrad. Podelitev nagrad je spremljal znanstveni simpozij, na katerem so prejemniki velikih Krkinih nagrad za raziskovalne naloge predstavili svoja raziskovalna dela.

Prejemnici velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo sta:

dr. Kaja Rožman
Strukturno podprto načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev biosinteze peptidoglikana
mentor prof. dr. Stanislav Gobec
somentor doc. dr. Matej Sova

dr. Špela Zupančič
Razvoj dvoslojnih nanovlaken za inovativno zdravljenje parodontalne bolezni
mentorica prof. dr. Julijana Kristl

Prejemniki Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge so:

dr. Anita Klančar
Ugotavljanje obremenitve pitnih, površinskih in odpadnih vod z zdravilnimi učinkovinami in njihovimi metaboliti v Sloveniji
mentor izr. prof. dr. Robert Roškar
somentor doc. dr. Jurij Trontelj

dr. Tijana Markovič
Vrednotenje imunske modulacije in učinkovitosti agonista receptorja EP4 in monoklonskih protiteles in vitro
mentorica prof. dr. Irena Mlinarič Raščan

Ina Kosmač
Pretvorba tekočega samomikroemulgirajočega sistema s karvedilolom v trdno obliko s tehnologijo sušenja z razprševanjem
mentorica doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk

Gregor Ratek
Ugotavljanje obhodnih časov mini tablet v vrtinčnoslojnih oblagalnikih z metodo fotoluminiscence
mentor izr. prof. dr. Rok Dreu

Jernej Štukelj
Navidezna topnost učinkovin v bioloških medijih s slikovno analizo posameznih delcev
mentorica prof. dr. Julijana Kristl
somentorja dr. Sami Svanbäck, dr. Jouko Yliruusi

Janja Umnik
Razvoj in validacija analizne metode za merjenje koncentracij izbranih učinkovin v površinskih vodah s tekočinsko kromatografijo, sklopljeno z masno spektrometrijo
mentor izr. prof. dr. Robert Roškar

Več o dogodku: https://www.krka.biz/sl/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/v-krki-podelili-nagrade-talentiranim-mladim-raziskovalcem/11308/


48 Krkine nagrade uspeh studentov

Vir: Arhiv Krke d.d., Novo mesto