logo_si

Univerza v Ljubljani 3. 12. 2019 praznuje 100. obletnico obstoja

Univerza v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1919. Za rojstni dan Univerze v Ljubljani štejemo 3. december 1919, ko je v tedanji deželni zbornici Kranjskega deželnega dvorca, kjer je še danes sedež Univerze v Ljubljani, slavist dr. France Ramovš predaval o historični gramatiki slovenskega jezika.

V prvem študijskem letu 1919/1920 je bilo na Univerzo vpisanih 942 študentov, od tega 28 žensk in 914 moških.

Danes je Univerza v Ljubljani med 3 odstotki najboljših univerz na svetu. Na eni najpomembnejših akademskih lestvic - lestvici ARWU (Academic Ranking of World Universities) se že vrsto let uvršča med 500 najboljših univerz, na lestvici CWUR (The Center for World University Rankings) zaseda 370. mesto, na THE lestvici (Times Higher Education) se uvršča v skupino 601-800.

Univerzo v Ljubljani sestavlja 23 fakultet in 3 umetniške akademije, ki nudijo študij na vseh področjih - naravoslovje, družboslovje, humanistika, tehnika, medicina, umetnost. Je največja in najstarejša visokošolska ustanova v Sloveniji, na kateri študira skoraj 40 tisoč študentov. Tako raziskovalci kot študenti naše univerze dosegajo izjemne uspehe doma in posvetu, zato je Univerza v Ljubljani tudi največja in osrednja znanstvenoraziskovalna ustanova v Sloveniji.