logo_si

UL FFA med pomembnimi investicijami Slovenije

Spoštovani,

z veseljem vam sporočamo, da se je novogradnja UL FFA uvrstila na seznam pomembnih investicij Slovenije (v priponki pod zaporedno št. 151) in smo s tem še nekoliko bližje reševanju prostorske stiske UL FFA.

Vlada RS je sprejela interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG), katerega namen je omogočiti pospešen zagon pomembnih investicij v Republiki Sloveniji v najkrajšem možnem času po koncu epidemije COVID-19, kar bo omogočilo hitrejši zagon gospodarske aktivnosti in rasti na ključnih investicijskih sektorjih slovenskega gospodarstva in s tem hitrejše okrevanje slovenskega gospodarstva. Cilj zakona je, da se s koordinacijo postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev na podlagi področnih predpisov ter ustvarjanjem pogojev za odpravo ovir in učinkovito izvedbo pomembnih investicij pospeši njihova izvedba. 


Lepo vas pozdravljam,
prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, dekanja