logo_si

UL FFA je prejela priznanje za večletno dobro sodelovanje z Lekarno Ljubljana

Na slovesnosti ob 70-letnici delovanja Lekarne Ljubljana je 23. 9. 2019 Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani prejela priznanje za večletno dobro sodelovanje.

Utemeljitev - besedilo z dogodka

"Fakulteta za farmacijo in Lekarna Ljubljana že dolgo let uspešno sodelujeta tako na področju izobraževalne dejavnosti pri izvajanju visokošolskega izobraževanja kot tudi skrbi za razvoj strokovne dejavnosti s področja zdravja in zdravstvenih storitev v okviru lekarniške dejavnosti. Lekarna Ljubljana se kot sodobna lekarna vključuje v praktično izobraževanje magistrov farmacije. Skupne interese uresničujejo tudi v Lekarni Mirje, ki ima po obnovi urejene prostore, namenjene usposabljanju študentov. Obe ustanovi povezujejo skupne vrednote: profesionalnost, učinkovitost, etičnost."