logo_si

Rezultati projektnega natečaja novogradnja BRDO

Spoštovani sodelavci in študenti Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.


V teh dneh so dobre novice zlata vredne. Pogumno se soočamo z izzivi vsakdana in stopamo ciljem nasproti.

V neizmerno veselje mi je,  da vam lahko predstavim rezultate projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo.

Arhitekturna zasnova stavbe Fakultete za farmacijo na območju z oznako EUP RD 358 se umešča v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Stavba fakultete se umesti v ožje območje, določeno na podlagi predhodnega urbanističnega natečaja za stavbi Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo. Izbrana natečajna rešitev bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije stavbe fakultete. Ožje natečajno območje fakultete meri cca 1,38 ha, širše natečajno območje zunanje ureditve pa ca 4,67 ha.

Naslednja faza je izbor ene izmed dveh rešitev, ki sta dobili enakovredno 2. nagrado.
Več na povezavi: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=166

Upam, da vas misel na novo stavbo fakultete razvedri. Nova stavba bo pedagogom in študentom zagotovila kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske, ter druge z njimi povezane prostore in na sploh stimulativno univerzitetno okolje.

Lep pozdrav, 
Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, dekanja