logo_si

RAZSTAVA NATEČAJNIH REŠITEV ZA UL FAKULTETO ZA FARMACIJO IN UL FAKULTETO ZA STROJNIŠTVO

V četrtek, 2. julija 2020, ob 18. uri, se je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) Ljubljana odprla Razstava natečajnih rešitev za UL Fakulteto za farmacijo in UL Fakulteto za strojništvo. Razstava bo na ogled do 15. julija 2020, od torka do nedelje med 10. in 18. uro, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Grad Fužine, Rusjanov trg 7, Ljubljana.

Na odprtju razstave so bili prisotni: državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Jure Gašparič, rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, dekanja Fakultete za farmacijo prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, dekan Fakultete za strojništvo prof. dr. Mitjan Kalin, članice in člani natečajne ocenjevalne komisije, avtorji arhitekturnih rešitev, mediji in gosti.

Razstavljeni so natečajni elaborati, ki so bili izdelani v okviru javnega natečaja v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. 

Izvedeni so bili trije javni natečaji v dveh fazah – prva faza je zajemala urbanizem celotnega območja obeh fakultet, v drugi fazi pa sta bila dva arhitekturna natečaja za stavbi obeh fakultet - za nova objekta za Fakulteto za farmacijo in za Fakulteto za strojništvo.

Predmet natečaja kot celote je urbanistična zasnova umestitve in arhitekturna zasnova stavb Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo na območje z oznako EUP RD 358., v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Obravnavano območje je v zahodnem delu mesta Ljubljane, ob severnem vznožju Rožnika, ki ga na zahodni strani zaključi Pot spominov in tovarištva.

Tako želita naročnik Univerza v Ljubljani in investitorja Fakulteta za strojništvo in Fakulteta za farmacijo s predvidenim posegom zaključiti gradnjo v območju novega univerzitetnega središča Brdo, kjer so že Biotehniška fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko.

Nove stavbe obeh fakultet, vključno z ureditvijo zunanjih površin bodo pedagogom in študentom zagotovile kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske ter druge z njimi povezane prostore ter na sploh stimulativno univerzitetno okolje. Kar bo nedvomno mogoče, saj območje natečaja obsega površine, ki na zahodu mejijo na območje Poti spominov in tovarištva, na severu mejijo na Glinščico, na jugu na kmetijske površine ob odvodnem jarku in na vzhodu na obstoječe območje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko.

Izbrana natečajna rešitev 1. URBANISTIČNE FAZE je podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Izbrani natečajni rešitvi iz druge faze pa bosta podlagi za izdelavo projektne dokumentacije stavbe fakultete. 

2. faza arhitektura: UL Fakulteta za farmacijo 


1. Nagrada ni bila podeljena

2. Nagrada
    Avtorji
    Matjaž Pangerc
    Jurij Kobe
    Nataša Blažko
    Maja Kovačič
    Tanja Paulin
    Peter Plantan
    Urša Podlipnik
    Ina Radšel

2. Nagrada
    Avtorji
    izr. prof. mag. Tomaž Krušec
    Lena Krušec
    Vid Kurinčič
    Jurij Nemec
    Neža Novak

3. Nagrada
    Avtorji
    Gregor Turnšek
    Asmo Jaaksi
    Teemu Kurkela
    Samuli Miettinen
    Juha Mäki-Jyllilä
    Sanna Von Bruun
    Marcus Kujala
    Marko Pulli
    Päivi Puukari
    Jaakko Saraste
    Niklas Turunen
    Jarno Vesa
    Špela Štern
 
Nekaj utrinkov iz razstave: povezava na galerijo