logo_si

Profesor dr. Gerhard Winter, Ludwig-Maximilians University of Munich, na obisku na UL FFA

Profesor dr. Gerhard Winter iz Ludwig-Maximilians University of Munich, Faculty for Chemistry and Pharmacy je bil gost UL FFA na Katedri za farmacevtsko tehnologijo junija 2019.

Profesor Winter je eden vodilnih svetovno znanih raziskovalcev na področju razvoja formulacij z biološkimi učinkovinami, z več kot tridesetletnimi izkušnjami. V okviru predavanja pri predmetu Farmacevtska tehnogija 1 z naslovom » Current trends and challenges in freeze drying of biologics« je predstavil pomen parametrov tehnološkega procesa liofilizacije za sušenje  farmacevtskih oblik z biološkimi učinkovinami ter nas seznanil z novostmi na tem področju. Interakcije posameznih bioloških učinkovin s pomožnimi snovmi so ključne za različne kritične pojave v farmacevtskih formulacijah, kot so opalescenca, ločitev faz, poroznost, viskoznost in agregacija. Še vedno primanjkuje znanja za ohranjanje  primarne zgradbe in fizikalne stabilnosti formulacij.

Prof. Winter je v predstavitvi svoje fakultete in osebnega raziskovalnega dela poudaril dobro vzpostavljen sistem sodelovanja z UL FFA in posebej pohvalil naše študente, ki v okviru Erasmus izmenjav pri njem opravljajo raziskovalno delo. Tako UL FFA kot Katedra za farmacevtsko tehnologijo si bomo v prihodnje prizadevali za nadaljnje sodelovanje s profesorjem Winterjem, kar bo prispevalo  h kakovosti in obsegu mednarodnih izkušenj študentov in zaposlenih na UL FFA.