logo_si

Prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, mag. farm., UL FFA, prejemnica Minařikovega priznanja 2019

Redna profesorica za farmacevtsko kemijo in docentka za toksikološko kemijo dr. Lucija Peterlin Mašič je prepoznavna  po izjemni interdisciplinarno raziskovalni uspešnosti doma in mednarodno. Med sodelavci in študenti na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za farmacijo je priljubljena in poznana kot izvrstna pedagoginja. Zelo je dejavna na področju internacionalizacije farmacevtskega študija, saj je bila mentorica številnim slovenskim in Erasmus študentom na izmenjavi.

Za prepoznavnost slovenske farmacije v svetu in kot prispevek v svetovno zakladnico znanja so izredno pomembni njeni znanstveni dosežki. Doslej je v soavtorstvu objavila več kot 80  znanstvenih člankov v mednarodnih revijah, je soavtorica dveh podeljenih ameriških patentov, ima v zadnjih desetih letih 1176 čistih citatov ter h-indeks 20. S plenarnim predavanjem je sodelovala na 7. mednarodnem srečanju medicinske kemije JMMC 20011 v Cataniji in mnogih drugih. Mednarodno je izredno dejavna in sicer kot slovenska koordinatorica pri treh COST projektih, večih bilateralnih projektih, ter kot raziskovalka v evropskih raziskovalnih projektih (INTAFAR in MAREX, pri IMI projektu ENABLE) in vodi FWO projekt.

Dr. Lucija Peterlin Mašič je bila med ustanovitelji Sekcije za farmacevtsko kemijo pri SFD in jo je več let tudi vodila in razvijala. Svoje organizacijske sposobnosti in občutek za skupinsko delo je dokazala kot soorganizatorica dveh večjih mednarodnih konferenc  5th Joint Meeting on Medicinal Chemistry leta 2007 v Portorožu in 4. BBBB konference leta 2011 na Bledu. Obe konferenci je organiziralo Slovensko farmacevtsko društvo v sodelovanju z UL Fakulteto za farmacijo v Ljubljani.

Podpira koncept »Eno zdravje«, kjer širi idejo o zagotavljanju zdravja in varnosti za vse, ne samo za ljudi, ampak tudi za druga živa bitja in okolje. Zavzema se za zaupanje v visokošolsko izobraževanje, za izobraževanje študentov z interdisciplinarnimi kompetencami, za pospešen prehod znanstvenih dosežkov v podjetniške inovacije, za zaupanje v znanost in spoštovanje znanosti, ki je odvisno od njene promocije in posledično navzočnosti v vsakodnevnem življenju laičnega sveta. Prizadeva se za večji poudarek na interdisciplinarnosti, povezovanju ter mednarodnemu znanstvenemu sodelovanju.

Na predlog Sekcije za farmacevtsko kemijo je izvršni odbor SFD potrdil podelitev Minařikovega priznanja v letu 2019  dr. Luciji Peterlin Mašič za  znanstvene, strokovne in organizacijske prispevke na področju farmacije, in za njene vsestranske izzive, ki jih  namenja razvoju farmacevtske kemije in toksikološke kemije.


Nagrajenci Slovenskega farmacevtskega društva 2019
Prejemniki društvenih priznanj za leto 2019. Na sliki od leve proti desni so: mag. Matjaž Tuš (predsednik SFD), prof. dr. Julijana Kristl (predsednica Odbora za podeljevanje društvenih priznanj, Jože Colarič (prejemnik Minařikovega odličja), prof. dr. Lucija Peterlin Mašić, Milan Balaban in Bojan Madjar (vsi prejemniki Minařikovega priznanja).