logo_si

Prispevek raziskovalcev UL FFA v Journal of Medicinal Chemistry in podeljen evropski patent

Sodelavci UL FFA s Katedre za farmacevtsko kemijo so v sodelovanju s člani Katedre za biofarmacijo in farmakokinetiko in Katedre za farmacevtsko biologijo ter znanstveniki s Kemijskega inštituta in iz tujine (University of Pavia, Italy; University of Buenos Aires, Argentina) v začetku leta 2020 objavili rezultate raziskave v ugledni reviji s področja farmacevtske kemije Journal of Medicinal Chemistry (faktor vpliva 6,054). Za rezultate iste raziskave so člani Katedre za farmacevtsko kemijo asist. dr. Damijan Knez, izr. prof. dr. Matej Sova in prof. dr. Stanislav Gobec dobili tudi podeljen evropski patent [Knez et al.  EP3426634(B1)].

Izoencima monoamin oksidaza A in B (MAO-A/B) sta povezana z razvojem številnih nevroloških in nevrodegenerativnih bolezni. V raziskavi so raziskovalci razložili, kako lahko s pomočjo cis in trans izomerov 1-propargil-4-stirilpiperidina dosežejo selektivno zaviranje MAO-A ali MAO-B izooblike encima. Medtem ko so cis izomeri selektivni zaviralci MAO-A, trans analogi selektivno zavirajo samo MAO-B. Zaviranje encima so proučili s kinetično analizo, z analizo UV-vis spektrov FAD kofaktorja encima in rentgensko kristalografijo. Selektivno zaviranje MAO-A in MAO-B so potrdili ex vivo na homogenatih mišjih možganov, in vivo študije na miših pa so pokazale terapevtski potencial za zdravljenje motenj centralnega živčnega sistema. Študija predstavlja edinstven primer stereoselektivne aktivnosti cis/trans izomerov, ki lahko razlikujejo med strukturno sorodnimi encimi.

 

Povezava do članka

Povezava do patenta