logo_si

PKP projekt Uvedba Testiranja na Mestu Oskrbe in SamoTestiranja v lekarne (UTMOST) v Lekarni Mirje

UL FFA v sodelovanju s partnerji Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije d.o.o. in Javni zavod Lekarna Ljubljana izvaja projekt  Po kreativni poti do znanja z naslovom Uvedba Testiranja na Mestu Oskrbe in SamoTestiranja v lekarne (UTMOST), pod pokroviteljstvom MIZŠ, Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS ter Evropskega socialnega sklada. Od 6.7. do 17.7.2020 v Lekarni Mirje v sklopu projekta poteka testiranje za celiakijo, in sicer hitri serološki test in genetski test. Cilj projekta je preučiti odnos javnosti in lekarniških farmacevtov do famakogenetskih in nutrigenetskih testiranj v lekarni, ter o samotestiranju s t.i. testi ob bolniku (oz. hitrimi testi), ki se že izvajajo v lekarnah ob podpori farmacevtov. Projekt spodbuja tudi sodelovanje študentov različnih študijskih programov UL FFA v multidisciplinarnem timu strokovnjakov. Na projektu sodeluje šest študentov treh različnih študijskih programov UL FFA (EMFAR, S1 LBM in S2 LBM). Fotografija